FALALAR DAREN LAILATUL QADRI DAYA KAMATA KU SANI

Allah ya saukar da Qur’ani a daren.

Allah ya girmama sha’anin daren.

Mala’iku na sauka a wannan dare da rahama da albarka da natsuwa.

Akwai gafarar zunubai.

Aminci da salama na sauka ga masu imani.

Ibada a wannan dare ta fi ibadar wata dubu a wani dare wanda ba wannan daren ba.

Daren ya fi wata dubu.

babu mai rasata sai marashin albarka.

kashe garin daren rana
kan fito

Allah ne mafi sani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *